Detailplaneeringud ja projekteerimine Tagasi >>

Detailplaneeringu koostamine on üks Hendrikson & Ko põhitegevusala. Meil töötavad pikaajalise kogemusega planeerijad-projektijuhid, kes tegelevad nii uute elamupiirkondade, puhkealade ja keskuste kui sadamate ning tööstusettevõtete või muude eriplaneeringutega. Meie tugevaks küljeks on tootmisobjektide planeerimine. Omame muinsuskaitse eritingimuste litsentsi maastikuarhitektuursete ja planeeringuliste tingimuste koostamiseks, mistõttu oleme koostanud ka mõisa planeeringuid. Nii planeeringute kui erinevate projektide illustratsioonidena koostame 3D mudeleid ja visualiseeringuid. Lisaks on meilt võimalik tellida liikuvusanalüüse, mis hindab planeeringulahenduse üldist mõju liikuvusele ja liiklusele planeeringualal ja lähiümbruses.

Koostöös Eesti juhtivate projekteerimisbüroodega tegeleme ka projekteerimise peatöövõtuga. Oma töödes kasutame uusimat tarkvara ning läbiproovitud töömeetodeid. Keeruliste taristuprojektide juhtimine nõuab lisaks erialasele asjatundlikkusele ka rahulikku meelt ja läbirääkimisoskusi: suhtlemine avalikkusega ja arendusprojektide tutvustamine on üks meie tugevamaid külgi.

Detailplaneerimise osakonna kontaktid