Koostööprojektid, projektiportaalid

Projektiportaalid

 

Life fit for REACH

Hendrikson & Ko osaleb konsultandina projektis „Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel (Life fit for REACH)“.

Projekti eesmärk on valmistada ette väikse ja keskmise suurusega ettevõtteid tulevasteks väljakutseteks, mis puudutavad Euroopa Liidus kehtivast REACH-määrusest tulenevaid kemikaalide kasutamisega seotud piiranguid.

Pakume ettevõtetele täielikku “kemikaalide käitlemise paketti”, mis sisaldab:

  • suutlikkuse suurendamist CLP määruse ja ohutuskaartide nõuete osas;
  • informatsiooni kemikaalide arvestuse pidamiseks ja üldiseks kemikaalide ohutuks käitlemiseks;
  • juhiseid, kuidas järgida juriidilisi kohustusi konkreetsete ainete osas;
  • ettepanekuid, kuidas rakendada ohtlike ainete asendamist kui põhimeedet ohtlikest ainetest ja tootmisprotsessidest tulenevate keskkonnamõjude vähendamiseks.

Rohkem informatsiooni leitav projekti kodulehelt http://fitreach.eu/et.

Projekti „Fit for REACH Nr. LIFE14ENV/LV000174“ kaasfinantseerib Euroopa Liidu LIFE+ programm.

Fit for Reach logoLife logo