Planeeringuvõistlused

Tartus Sõbra tänava ja sadamaraudtee vahelise ala planeeringuvõistlus

Avaliku planeeringuvõistluse eesmärk on leida parim võimalik terviklik ja tasakaalus linnaehituslik ning arhitektuurne lahendus, mis oleks aluseks detailplaneeringu lahenduse koostamisel ja ehitusõiguse määramisel.

Võistlusala suurusega ca 6,8 ha asub Karlova linnaosas (üldplaneeringus Taga-Karlova asum). Ala piirneb Sõbra, Saekoja ja Odra tänavate ning sadamaraudtee koridori kavandatava tänava maaga. Võistlusala paikneb mitmekülgses linnaehituslikus keskkonnas. Võistlusala mõjualasse sellest edelasuunda (Saekoja tn, Odra tn) jäävad üksikelamud ja kahekorruselised korterelamud, lääneküljel asub Sõbra Selver, üle Sõbra tn põhjasuunas on Jõe keskus koos Prisma kauplusega ja äri-büroohooned, idas piirneb ala endise sadamaraudtee koridoriga (Siili ja Teguri tn-d). Idasuunda jääb ka Emajõgi. Kagusuunas Emjõe ääres asuvad Siili tn üksikelamud. Kehtiva Tartu linna üldplaneeringu kohaselt on Taga-Karlovas tegemist uueneva asumiga. Üldplaneeringu koostamisel läbi viidud rändestsenaarium prognoosib 2035. aastaks selles asumis rahvastikku tõusu 800 inimese võrra.

Võistlus on kaheetapiline avalik planeeringulahenduse ideevõistlus. Esimeses etapis esitatud ideekavanditest valib žürii välja kolm parimat, millega jätkatakse teises etapis võistlustöö koostamisega.

Parimate tööde autoreid premeeritakse järgmiselt:
I koht – 7500 eurot
II koht – 5000 eurot
III koht – 2500 eurot

Võistlustööde esitamise tähtaeg esimeses etapis on 2. detsember 2020.

Võistluse korraldaja on Tarmeko KV OÜ. Võistlustingimusi puudutavad täpsustavad küsimused saata korraga nii jaana@hendrikson.ee (Jaana Veskimeister, Hendrikson & OÜ) ja jaak.nigul@tarmeko.ee (Jaak Nigul, Tarmeko KV OÜ). Vastused pannakse üles siiasamma lehele.

I etapi tähtajaks esitati kolm tööd märksõnadega PARV, Mööblivabrik ja Uus-Karlova. Tööde avamisel 08.12.2020 otsustas žürii hindamisele saata kõik kolm tööd.

Tööde avamise protokoll

Žürii pikendab otsuse tegemist kuni 23.12.2020. Lisainfo: korraldaja poolelt Jaak Nigul, mob: 501 6653; Tartu LV poolelt linnaarhitekt Tõnis Arjus: mob: 5304 6148.

Lõpp-protokoll