Merlin Kalle Projektijuht-planeerimisekspert

Mobiil: +372 5025549
Info: Ruumilise keskkonna planeerija kutsetunnistus nr 105735
Muinsuskaitseameti tegevusluba nr E380/2008 - muinsuskaitse eritingimuste koostamine maastikuarhitektuuri valdkonnas (sh detailplaneeringud, teeprojektid, kujundusprojektid jmt).