Jaanus Aavik Detailplaneerimise ja projekteerimise osakonna juhataja

Mobiil: +372 503 5046
Info: Info: ruumilise keskkonna planeerija kutsetunnistus nr 176295, kehtib kuni 04.11.2028