Jaanus Aavik Detailplaneerimise ja projekteerimise osakonna juhataja

Mobiil: +372 5035046
Info: Info: ruumilise keskkonna planeerija kutsetunnistus nr 116149, kehtib kuni 07.11.2021