Ideekorje on lõppenud!

Kehtna valla õpilaste mõttenoppe kaart

Mõttenoppe kaardile on oodatud asukohast lähtuvad arvamused ja ettepanekud, mis aitavad valla ruumilist arengut suunata. Mõttenoppe kaudu on võimalik tähelepanu juhtida sellele, mis on Teie arvates Kehtna vallas hetkel tähtis ja mis võiks teisiti olla tulevikus.