Riin Kaldma

Iga ettevõte peaks mõtlema oma tegevusega kaasneva keskkonnamõju peale, sh ka kliimamõju peale. Olen valinud Hendriksonis oma fookuseks aidata ettevõtetel kaardistada oma toodete keskkonna- ja kliimamõju ning luua edaspidiseks teekaardi, kuidas hakata järk-järgult vähendama oma süsiniku jalajälge. Toote keskkonnamõju ja süsinikujalajälge aitan hinnata läbi olelusringi hindamise (LCA; life cycle assessment) ja keskkonnadeklaratsioonide koostamise (EPD; environmental product declaration). Tootele EPDd ja LCAd koostades võtan arvesse kõiki toote eluea etappe alates toormaterjali hankimisest kuni eluea lõpuni ning hindan selle jooksul tekkivaid keskkonnamõjusid. Seejuures ka tekkivat kasvuhoonegaaside emissiooni, mille põhjal on ettevõttel võimalik kavandada edasisi samme oma süsiniku jalajälje vähendamiseks. Andmete analüüsimiseks kasutan SimaPro tarkvara.

Lisaks tegelen ja huvitun ka erinevatest muudest jätkusuutlikkuse ja ringmajandusega seotud keskkonnateemadest (EHS, GHG Protocol jm) ning tegelen ka tööohutuse, -keskkonna ja -tervishoiu teemadega. Varasemalt olen rohkem tegelenud keskkonnamõju eelhinnangutega ning olen ka Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu liige.

Erialase hariduse omandasin Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia eriala (BSc ja MSc), kus spetsialiseerusin heitmete tehnoloogiale. Enesetäienduseks olen läbinud ka täiendkoolitusi LCA ja EHS teemadel (Olelusringi hindamine; Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes).

Vabal ajal meeldib veeta aega looduses, tegeleda maatöödega, matkata, tegeleda fotograafiaga, lisaks mängida võrkpalli, lugeda raamatuid ja mängida erinevaid lauamänge.