Maarja Kõrkjas

Olen omandanud Tartu Ülikoolis bioloogia bakalaureusekraadi uurimistööga teemal „Maismaaimetajate ruumitaju ja liikumismustrite kujunemine loodusmaastikes“. See viis mind magistrisse avastama lendorava (Pteromys volans) asustatuse seoseid puistute ja maastikuga ning on andnud parema ülevaate loomaökoloogiast. Hetkel olen omandamas doktorikraadi zooloogia ja ökoloogia erialal. Uurin puu-mikroelupaikade kaudu lageraiesüsteemide intensiivsuse mõju elurikkusele.

Hendrikson & Ko-s tegelen peamiselt strateegiliste dokumentide mõjuhindamistega (KSH, DNSH), kuid ka muude mõjuhindamistega (KMH, loomastiku uuringud, konsultatsioonid).

Vabal ajal meeldib mulle palju raamatuid lugeda, kinos käia ja strateegilisi lauamänge mängida. Naudin meeleldi oma koera treenimist ja looduses matkamist. Samuti korraldan iga-aastaselt reise ja väljasõite oma sõprusringkonnas. Minu igapäevase elu juurde kuulub kindlasti ka musitseerimine – laulan ning mängin klaverit ja kitarri.