Katri Järvekülg

Amet: keskkonnaosakonna tööstuse ja ringmajanduse tiimi juht

Telefon: +372 508 3504

E-post: katri@dge.ee

Kõik, mida me teeme, mõjutab meid ja meid ümbritsevat keskkonda vähemal või rohkemal määral. Sellest lähtuvalt on minu peamine fookus sellel, kuidas abistada ettevõtteid oma tegevusega kaasnevate mõjude vähendamisel. Seni on põhiosa minu tegevusest kulunud jäätmevaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele, kuid muutuvas maailmas soovin üha enam abistada kliente ressursside säästliku kasutamise ja ringmajandust toetava tegevuse arendamisel. Oma töös aitan ettevõtetel läbida tegevuste loastamise protseduure, nõustan jäätme- ja ringmajanduse valdkonna tegevusi, hindan keskkonnasisundit ja -mõjusid.

Minu tegevusi toetab Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse erialal omandatu (MSc) ning töökogemus nii era- kui avalikus sektoris. Töövälist aega veedan võimalusel golfiväljakul ning samuti tegutsen selle nimel, et kasvatada järgmist põlvkonda keskkonnateadlikumaks.