Kaile Eschbaum

Amet: keskkonnaosakonna eluslooduse ja veekaitse tiimi juht

Pikaajalise kogemuse keskkonnakorralduse valdkonnas olen omandanud Hendrikson & Ko meeskonnas, kus olen erinevates töödes elusloodusega seotud teemadega tegelenud juba üle 15 aasta. Tartu Ülikoolist võrsunud bioloogina on Hendriksoni töödes minu sisustada kaitstavate loodusobjektide, rohelise võrgustiku ning loomastikuga teotud tööosad ja mõjuhindamised. Lisaks olen aastate jooksul saanud võimaluse lihvida oma asjatundlikkust Natura hindamise osas, mida olen läbi viinud mitmesugustele erinevatele kavadele, planeeringutele ning arendusprojektidele.