Hendrikson & Ko planeerijate kutsetunnistused

Alates 2015. a sügisest antakse Eesti Planeerijate Ühingu poolt välja ruumilise keskkonna planeerija kutsetunnistusi, mis tõendavad planeerimiseks vajalike oskuste ja teadmiste olemasolu. Kutsetunnistused põhinevad kutsestandardil, mille on heaks kiitnud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas asuva SA Kutsekoja kutsenõukogu. Esimeste taotlejate seas said planeerija kutse ka Hendrikson & Ko eksperdid Jaana Veskimeister, Merlin Kalle ja Pille Metspalu, kellele on omistatud ruumilise keskkonna planeerija kutse (tase 7).

Kutsetunnistused on alla laetavad veebilehe alajaotuses „Tegevusload ja registreeringud”