Tegevusload ja registreeringud

Registreeringud

Äriregistri kood: 10269950
Käibemaksukohuslase registreerimise nr: 100039285

Registreeringud majandustegevuse registris (MTR): majandustegevusteated nr EEP002064 – Ehitus, Projekteerimine ja nr TEL002278 – Seadmetööd, elektritööd.

Ehitus, Projekteerimine tegevusala liigid on:

 • ehitusprojekti arhitektuurse osa, v.a maastiku- ja sisearhitektuurse osa koostamine;
 • hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine;
 • hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine;
 • ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti või muu seotud rajatise ehitusprojekti koostamine.

Seadmetööd, Elektritööd tegevusala liigid on:

 • Elektripaigaldise projekteerimine,
 • Elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine,
 • Elektripaigaldise 3. liigi paigaldise korraline tehniline kontroll,
 • Elektripaigaldise katsetamine,
 • Elektripaigaldise remontimine,
 • Elektripaigaldise hooldamine ja käitlemine,
 • Elektripaigaldise ehitamine, sh paigaldamine,
 • Elektriseadme remontimine ja ümberehitamine,
 • Elektriseadme ümberehitamine,
 • Elektriseadme hooldamine.

Eesti Green Building Council Jätkusuutlikkuse Eksperdi (Sustainable Pro) akrediteering

Tegevusload, litsentsid

Keskkonnamõju hindamine

Juhan Ruut, KMH0155, kehtib 15.12.2021

Riin Kutsar, KMH0131, kehtib 22.09.2023

Krista Lahtvee, KMH0158, kehtib 25.02.2025

Muinsuskaitse tegevusluba
Tegevusluba E 380/2008, tähajatu

Muinsuskaitse

Ehitismälestiste, ajaloomälestiste ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektil uuringud, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade, konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine ja muinsuskaitseline järelvalve (sh muinsuskaitsealadel) maastikuarhitektuuri valdkonnas.

Planeerija kutsetunnistused

Pille Metspalu kutsetunnistus nr 105740
Pille Metspalu kutsetunnistus nr 105740, kehtib 09.11.2020
Jaana Veskimeister, kutsetunnistus nr 105737
Jaana Veskimeister, kutsetunnistus nr 105737, kehtib 9.11.2020
Merlin Kalle kutsetunnistus nr 105735
Merlin Kalle kutsetunnistus nr 105735, kehtib 09.11.2020
Jaanus Aaviku kutsetunnistus nr 116149
Jaanus Aaviku kutsetunnistus nr 116149, kehtib 07.11.2021
Marika Pärna kutsetunnistus nr 138334, kehtib 9.10.2023