Tegevusload ja registreeringud

Registreeringud

Äriregistri kood: 10269950
Käibemaksukohuslase registreerimise nr: 100039285

Registreeringud majandustegevuse registris (MTR): majandustegevusteated nr EEP002064 – Ehitus, Projekteerimine ja nr TEL002278 – Seadmetööd, elektritööd.

Ehitus, Projekteerimine tegevusala liigid on:

 • ehitusprojekti arhitektuurse osa, v.a maastiku- ja sisearhitektuurse osa koostamine;
 • hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine;
 • hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine;
 • ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti või muu seotud rajatise ehitusprojekti koostamine.

Seadmetööd, Elektritööd tegevusala liigid on:

 • Elektripaigaldise projekteerimine,
 • Elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine,
 • Elektripaigaldise 3. liigi paigaldise korraline tehniline kontroll,
 • Elektripaigaldise katsetamine,
 • Elektripaigaldise remontimine,
 • Elektripaigaldise hooldamine ja käitlemine,
 • Elektripaigaldise ehitamine, sh paigaldamine,
 • Elektriseadme remontimine ja ümberehitamine,
 • Elektriseadme ümberehitamine,
 • Elektriseadme hooldamine.

Eesti Green Building Council Jätkusuutlikkuse Eksperdi (Sustainable Pro) akrediteering

Tegevusload, litsentsid

Keskkonnamõju hindamine

Muinsuskaitse

Pädevustunnistuse nr: PT 373/2008, kehtiv kuni 11.11.2025. Tegevusalad: maastikuarhitektuuri valdkonnas, planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine. Mälestised: ajaloomälestised, maailmapärandi objekt, muinsuskaitseala, ajalooline looduslik pühapaik, ehitismälestised. Pädevustunnistuse omanik: Merlin Kalle.

Planeerija kutsetunnistused

Hendrikson & Ko-s töötavad kutsetunnistusega ruumilise keskkonna planeerijad:

 • Pille Metspalu, kutsetunnistus nr 163362, kehtib 03.11.2027
 • Merlin Kalle, kutsetunnistus nr 1063361, kehtib 03.11.2027
 • Jaanus Aavik, kutsetunnistus nr 176295, kehtib 04.11.2028
 • Liisi Ventsel, kutsetunnistus nr 176298, kehtib 04.11.2028
 • Marika Pärn, kutsetunnistus nr 138334, kehtib 9.10.2023