Liikmelisus

Hendrikson & Ko on seotud mitmete erialaorganisatsioonidega nii Eesti kui rahvusvahelisel tasandil.

Eesti Planeerijate Ühing

EPU-logo

Mittetulundusühing Eesti Planeerijate Ühing on Eesti ruumilise planeerimise juhtivorganisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on parima planeerimisalase praktika väljatöötamine ning levitamine, eestisisese koostöö arendamine ning kogemuste ja info vahetus eri tasandite planeeringutega tegelevate spetsialistide vahel, osaletakse õigusloome ja arengudokumentide väljatöötamisel.
Ühing asutati 2002. aastal Hendrikson & Ko aktiivsel osalusel. Alates sellest ajast on kuulunud Hendrikson & Ko eksperdid ka ühingu juhatusse ning mitmel perioodil täitnud ka ühingu esimehe rolli.

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing

eaia-logo

MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing (KeMÜ) on loodud 2012. aastal ning ühendab endas keskkonnamõju hindamise (KMH) litsentsiga eksperte ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) õigust omavaid spetsialiste. Ühingu kõige üldisem eesmärk on keskkonnamõju hindamise (nii KMH kui KSH) süsteemi paremaks muutmine.
Hendrikson ja Ko osales aktiivselt Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu moodustamisel, ühingu esimeseks esimeheks valiti Hendrikson & Ko juhtivekspert Kuido Kartau ning järgneval, teisel perioodil samuti Hendrikson & Ko juhtivekspert Riin Kutsar.

Eesti Green Building Council

GBC_EESTI_237x100

Eesti Green Building Council (GBC) on säästliku arendustegevuse valdkonna juhtorganisatsioon, mis toetab, edendab ja arendab kvaliteeti ning jätkusuutlikkust kinnisvara- ja taastuvenergiatööstuses. Eesti GBC on osa World Green Building Council ülemaailmsest võrgustikust, millel on liikmeid enam kui 100 riigis üle maailma.
Hendrikson & Ko oli esimeste ettevõtete seas, kes liitusid 2013. aastal loodud Eesti Green Building Council’iga.

Hendrikson & Ko on liige ka Kinnisvara- ja energiaklastris, mis ühendab kinnisvara ja energiavarustuse arendajaid, omanikke ning ettevõtteid, kes pakuvad teenuseid kogu jätkusuutliku ehituse arendustsüklis.

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA) on 21. aprillil 2003. aastal loodud mittetulundusühing, mis koondab ettevõtteid, organisatsioone ja üksikisikuid ettevõtlusega seotud keskkonnaalase tegevuse edendamiseks ning esindab oma liikmete huve keskkonnaküsimuste lahendamisel.

EKJA missioon on leida tasakaal keskkonnahoiu ja ettevõtluse arengu vahel. EKJA roll on olla keskkonnateadliku ja konkurentsivõimelise ettevõtluse arendaja.

International Association for Impact Assessment (IAIA)

IAIA-logo

IAIA on juhtiv ülemaailmne organisatsioon keskkonnamõju hindamise valdkonnas parima praktika edendamiseks. IAIA eesmärgiks on kujundada ühine rahvusvaheline inforuum erialase diskussiooni soodustamiseks ja seeläbi kaasa aidata hästi informeeritud ja jätkusuutlike otsuste tegemisele erinevate tasandite poliitikate, strateegiliste kavade ja plaanide ellu viimisel ning projektide teostamisel.

Mitmed Hendrikson & Ko eksperdid on IAIA liikmed ja võtavad aktiivselt osa iga-aastastest rahvusvahelistest IAIA konverentsidest maailma eri paigus. IAIA töös ja konverentsidel on meie eksperdid olnud kaasategevad nii paneelide läbiviimisel kui juhendmaterjalide koostamisel.