Juhtpõhimõtted

Hendrikson & Ko on 1997. a loodud planeerimise ja keskkonnajuhtimise konsultatsiooniettevõte Meie teenused on kõrge kvaliteediga, oleme oma valdkonna suunanäitajad.

Meie tegevused hõlmavad eri organisatsioonilisi tasandeid alates ruumilisest planeerimisest kuni projekteerimise ja järelvalveni. Meie klientideks on peamiselt ettevõtted ja kohalikud omavalitsused ning riigiasutused.

Kuulume rahvusvahelisse DGE gruppi ning osaleme aktiivselt erialaorganisatsioonide töös. Kuulume ka rahvusvahelisse konsultatsioonifirmade võrgustikku Inogen, mis võimaldab meil teha töid suurkorporatsioonidele.

Inogeni põhimõtted on kirjeldatud kõrvalviidatud videos.

2009. aastal seadsime sisse ISO 9001:2015 standardile vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi ning hoiame seda toimivana ja parendame järjepidevalt.

Hendrikson & Ko kvaliteedialased juhtpõhimõtted toetavad meie strateegilist suundumust.

Juhtkond vaatab planeeritud ajavahemike järel üle Hendrikson & Ko kvaliteedijuhtimissüsteemi, et tagada selle jätkuv sobivus, piisavus ja mõjusus ning joondumine organisatsiooni strateegilise suunaga. Me kaalutleme erinevate analüüsi ja hindamise tulemusi, et määrata kindlaks, kas on parendusvajadusi ja –võimalusi.

Meie juhtpõhimõtted on:

  • Hendrikson & Ko on hinnatud tööandjana ja praktikakohana ja on esimene eelistus töökohana.
  • Hendrikson & Ko on rahvusvahelise haardega keeruliste projektide ekspert.
  • Hendrikson & Ko on uuenduslik ja oma teenustega esirinnas.
  • Hendrikson & Ko klientide rahulolu allikaks on lahendustele orienteeritus ja usaldusväärsus.
  • Hendrikson & Ko töötajad on professionaalid – haritud ja targad.