UUS – Ehitusmaterjali EPD koostamise teenus

Hendrikson & Ko pakub ehitusmaterjalide  EPD koostamise teenust (EPD – Environmental Product Declaration), kasutades selleks SimaPro tarkvara. EPD koostamisel hindame kõiki tootega seotud olulisi keskkonnamõjusid, võttes arvesse energia-, vee- ja loodusvarade kasutust, heidet õhku, pinnasesse ja vette ning reostuse ja jäätmete teket kogu toote olelusringi jooksul.

Rohkem keskkonnadeklaratsioonide teemal.

Kontakt Riin Kaldma