Üldplaneeringute, maakonnaplaneeringute ning teemaplaneeringute koostamine Tagasi >>

Üldplaneeringu koostamine

Eelkõige omavalitsustele suunatud teenus, kus aitame üldplaneeringu protsessi ülesehitamisel ja läbiviimisel ning planeeringulahenduse variantide väljatöötamisel ja vormistamisel nii teksti kui kaardimaterjali osas (kasutades tellijale sobivaid kaardi- ja geoinformaatilisi programme). Soovi korral nõustame ka teisi huvitatud osapooli – asumiseltse, huvigruppe jne. Konsulteerimine võib toimuda tunnipõhise konsultatsioonilepingu raames vastavalt tellija vajadusele: näiteks ainult planeerimisprotsessi kavandamisel või läbiviimisel, planeeringu seletuskirja või jooniste vormistamisel vms.

Hendrikson & Ko on Eestis suurima kogemuspagasiga planeerimiskonsultant.

Tellija ja planeerimiskonsultandi vahelise hea koostöö aluseks on mõistlikult ning arvusaadavate tingimustega korraldatud hange või  pakkumuste küsimine, seetõttu soovitame lugeda “Soovitused ruumilise planeerimise konsultatsioonihanke läbiviimiseks“.

Kontaktisik(ud):