Üld- ja maakonnaplaneeringute ning teemaplaneeringute koostamise konsulteerimine vastavalt tellija vajadustele Tagasi >>

Eelkõige maa- ja omavalitsustele suunatud teenus, kus aitame üldplaneeringu protsessi ülesehitamisel ja läbiviimisel ning planeeringulahenduse variantide väljatöötamisel ja vormistamisel nii teksti kui kaardimaterjali osas (kasutades tellijale sobivaid kaardi- ja geoinformaatilisi programme). Soovi korral nõustame ka teisi huvitatud osapooli – asumiseltse, huvigruppe jne. Konsulteerimine võib toimuda tunnipõhise konsultatsioonilepingu raames vastavalt tellija vajadusele: näiteks ainult planeerimisprotsessi kavandamisel või läbiviimisel, planeeringu seletuskirja või jooniste vormistamisel vms.

Kontaktisik(ud):