Planeeringukaartide koostamine Tagasi >>

Tänu pikaajalisele kogemusele me teame mida ja kuidas planeeringukaartidel kujutada. Omame teavet millistest kehtivatest õigusaktidest tuleb planeeringukaardi koostamisel lähtuda ja oskame inforohked planeeringukaardid koostada loetavatena. Üldplaneeringute, teemaplaneeringute jms kaardid vormistame nii paberile kui vektorfailidest tööseisudena.

Kontaktisik(ud):