Olulise ruumilise mõjuga objektide ja joonobjektide asukohavaliku planeeringute koostamine Tagasi >>

Selle teenuse käigus leitakse parim võimalik asukoht ümbritsevale ruumile olulist mõju avaldatavatele objektidele. Asukohavaliku analüüs viiakse läbi laiapõhjaliselt, sageli on siin otstarbekas kasutada Hendrikson & Ko kartograafias välja töötatud ekspressanalüüsi võimalusi. Viiakse läbi planeerimisseadusele vastav planeeringuprotsess ning vormistatakse planeeringulahendus. Tellijad on reeglina avalikust sektorist, konsulteerime ka erasektorit.

Kontaktisik(ud):