Muinsuskaitse eritingimuste koostamine Tagasi >>

Muinsuskaitse eritingimuste koostamine, arhitektuurimälestiste konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektide koostamine ning muinsuskaitselise järelvalve ja uurimustööde teostamine.

Kontaktisik(ud):