Keskkonnamõju hindamine (KMH) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) Tagasi >>

Keskkonnamõju hindamine (KMH) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on üheks enimrakendatavaks (sh rahvusvaheliselt) keskkonnakorralduslikuks tööriistaks. Seda kasutatakse nii taristu kavandamisel, tööstusettevõtete arendamisel, tegevuslubade väljaandmisel kui ka näiteks elamupiirkondade planeerimisel. Hendrikson & Ko-s on kuus litsentseeritud KMH eksperti ning mitmeid KSH hindamise õigusega eksperte. Kogu protsessi vältel toimub vahetu koostöö arendajatega ja projekteerijatega, et leida säästva arengu seisukohast parim alternatiiv.

Viime läbi ka keskkonnamõju eelhindamisi.

Kontaktisik(ud):