soovitused_ruumilise_planeerimise_hangete_labiviimiseks_2018-02-26