Üldisem planeerimine ja ruumilised analüüsid Tagasi >>

Meil on pikaajaline kogemus erinevate teemaplaneeringute ning asukohavalikute planeeringute koostamisel, sobivate asukohtade leidmisel tuuleparkidele, tsemenditehastele või põhimaanteede trassikoridoridele, kergliiklusteede võrgustike kavandamisel ning miljööalade kasutustingimuste määratlemisel. Aitame ka ka erinevate ruumiliste analüüside ja uuringute läbiviimisel ning planeeringulise info kasutamisel.

Töötajate kontaktid