Merlin Kalle Projektijuht-planeerimisekspert

Telefon: +372 744 1182
Mobiil: +372 5025549
Info: Ruumilise keskkonna planeerija kutsetunnistus nr 105735
Muinsuskaitseameti tegevusluba nr E380/2008 - muinsuskaitse eritingimuste koostamine