Tabivere Laeva Kõrveküla Piirissaar Vahi alevik

Tartu valla üldplaneeringu kaardirakendus

Kaardirakendus koosneb kihtidest, mida on võimalik alajaotuse "Kihid" alt ükshaaval sisse/välja lülitada. Kaardipilt on kolmemõõtmeline ning selle vaatenurka ja kõrgust on võimalik ekraani paremas servas olevate nuppude abli igas suunas muuta. Maakasutuse ja kehtestatud detailplaneeringute aladele vajutades näeb pop-up aknas vastava objekti kohta lisainfot.

Ülemises vasakus servas oleva otsingu abil on võimalik katastritunnuse järgi leida huvipakkuv maaüksus. Noolest avaneb ka valik otsida aadressi järgi.

Ekraani alumises servas paiknevad nupud võimaldavad erinevate huvipunktide vahel kaardipilti kiirelt vahetada.