Ideekorje

Tartu valla üldplaneeringu ideekorje kaart

Ideekorje kaardile on oodatud asukohast lähtuvad arvamused ja ettepanekud, mis aitavad valla ruumilist arengut suunata. Ideekorje kaudu on võimalik tähelepanu juhtida sellele, mis on Teie arvates Tartu vallas hetkel tähtis ja mis võiks teisiti olla tulevikus.

Oma ideid saab esitada kuni 2019.a jaanipäevani. Palume märkida idee esitamisel oma nimi, et saaksime ideed hiljem hõlpsasti koondada. Oma kontaktandmete märkimine on vabatahtlik. Kõik esitatud ideed vaadatakse läbi. Tagasiside ideedele antakse üldplaneeringu portaalis 2019.a suvel esitatava koondtabeli vormis.