Hendrikson & Ko osales IAIA 2015 konverentsil Firenzes

20.-23. aprillil osales Hendrikson & Ko rahvusvahelise keskkonnamõju hindamise ühingu IAIA (International Association for Impact Assessment) aastakonverentsil Itaalias, Firenzes. IAIA on juhtiv rahvusvaheline koostöövõrgustik, mis tegeleb parima praktika edendamisega programmide, strateegiate, planeeringute ja projektide mõju hindamises, sel aastal oli konverentsi teemaks „Mõju hindamine digitaalajastul”.

Hendrikson & Ko poolt osalesid konverentsil eksperdid Heikki Kalle, Riin Kutsar ja Jaak Järvekülg. Nagu ka eelnevatel aastatel, pakkus konverents hulgaliselt uusi tutvusi kontaktvõrgustikus, mõtteid parima praktika rakendamiseks kodumaal ning ideid edasiseks arendus- ja ka teadustööks.

Loodame, et järgnevatel aastatel on Eesti osalus rahvusvahelistel konverentsidel veelgi suurem ja kohtame rahvusvahelises IAIA seltskonnas kolleege ka teistest Eesti ettevõtetest!

IAIA 1 thumbIAIA 2 thumbIAIA 3 thumbIAIA 4 thumbIAIA 5 thumbIAIA 6 thumbIAIA 7 thumbIAIA 8 thumb